ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่นี้นะค่ะ

Custom Search

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
----------------------------------
ชื่อโครงงาน : กระดาษขจัดกลิ่นอับ
----------------------------------
ผู้จัดทำ :...................................
----------------------------------
คุณครูที่ปรึกษา :..........................
----------------------------------
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดับกลิ่นอับจากเศษวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ
2.เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อการศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรที่ดับกลิ่นได้
----------------------------------
ที่มาของโครงงาน :เนื่องจากเพื่อนของข้าพเจ้า ประสบกับปัญหากลิ่นเท้าที่ไม่พึงประสงค์ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการหาวิธีดับกลิ่นโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่หาง่ายมาใช้ โดยได้ค้นหาสรรพคุณของสมุนไพรที่ช่วยดับกลิ่นมาทำกระดาษดับกลิ่นในร้องเท้าได้
----------------------------------
อุปกรณ์ที่ใช้ดังนี้
1.หม้อ
2.ถาดแบน
3.เตาแก๊ส
4.เครื่องปั่น
5.มีด
6.ถ้วยตวงส่วนผสม
7.ชาม
8.แก้ว
9.ตระแกงมุ้งลวด
-----------------------------
วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่
1.แป้งมัน
2.น้ำ
3.กระดาษเก่าๆ
4.มะนาว
5.ตะไคร้
6.มะกรูด
7.ใบฝรั่ง
-------------------------------
วีธีการทดลอง
1.นำมะนาว ตระไคร้ มะกรูด ใบฝรั่ง มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาปั่นแยกให้ละเอียด แล้วพักไว้
2.นำกระดาษเหลือใช้ที่เตรียมไว้โดยฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปต้มจนกระดาษเปื่อย
3.จากนั้นนำแป้งมันและส่วนผสมแต่ละชนิดเข้าไปผสมโดยอัตราส่วน กระดาษ วัตถุดิบ แป้งมัน น้ำ= 2 : 1 : ½ :2 โดยใช้ถ้วยตวงเป็นตัววัด
4.คนจนเนื้อแป้งมีความเหนียวพอประมาณ จากนั้นคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน จึงนำมาขึ้นรูปแล้วนำไปตาก
วิธีการทดสอบ
นำกระดาษที่ผลิตได้ไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นสังเกตผลเป็นเวลา 2วัน ผลการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถทำให้กลิ่นอับหายไปและยังสามารถนำไปใช้ดูดกลิ่นบริเวณอื่นได้อีกด้วย เช่น รองเท้า ตู้เก็บอาหาร และตู้เย็น เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น